Varkensvlees

We betrekken ons varkensvlees van Peter konijn, deze heeft alleen maar varkensvlees van de Keten Duurzaam Varkensvlees.

Lees meer ⋙
Verfijn resultaten

Chateaubriand betrekt alleen varkensvlees van leveranciers die vlees leveren volgens de criteria van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). Dit is een samenwerkingsverband tussen producenten, slachterijen, grossiers, slagers, retailers, cateraars en vleeswarenproducenten. De keten garandeert dat het vlees op de meest veilige manier tot stand is gekomen door het nauwgezet volgen en bewaken van het gehele productieproces. Bovendien is KDV een gesloten, 100% Nederlandse keten; de ketenpartners kennen elkaar veelal persoonlijk. Hierdoor kan ieder stukje vlees moeiteloos van ‘boer tot winkelvloer’ getraceerd worden; een geruststellende gedachte voor zowel de afnemer als de consument.

Bij KDV staan vier pijlers centraal: natuur, dier, milieu en 100% Nederlands. Het welzijn van de dieren en de kwaliteit van het product zijn nauw met elkaar verbonden. Alle varkenshouders zorgen er daarom voor dat hun dieren in topconditie zijn en dat zij voldoen aan de Beter Leven certificering voor varkens.

Dichter bij de natuur

Samen met maatschappelijke organisaties en wetenschap heeft KDV maatregelen opgesteld waaraan alle deelnemers moeten voldoen. Een paar voorbeelden: alle dieren zijn in groepen gehuisvest voor meer natuurlijk gedrag;

er zijn speeltjes aanwezig voor de afleiding van de varkens en er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar nieuwe methoden om de dieren uit te dagen; er worden zo min mogelijk ingrepen gedaan aan het varken. De mannelijke biggen worden bijvoorbeeld niet gecastreerd.

Gezonde dieren

Het welzijn van de dieren en de kwaliteit van het product zijn nauw met elkaar verbonden. Alle varkenshouders zorgen er daarom voor dat hun dieren in topconditie zijn. Ze werken met een vaste dierenarts die de boer en zijn dieren kent; zorgen voor een optimaal stalklimaat waarin de dieren goed gedijen (door maatregelen op gebied van stallenbouw, management en voer);minimaliseren het antibioticagebruik, met als doelstelling om op termijn antibioticavrij dieren te houden.

Zorg voor het milieu

Samen met Stichting Natuur en Milieu heeft KDV een breed scala aan maatregelen opgesteld om de belasting van het milieu drastisch te verlagen. Veel varkenshouderijen gebruiken bijvoorbeeld energiebesparingsystemen zoals een warmtewisselaar of houtkachel. Zo (her)gebruiken ze de aanwezige energiebronnen efficiënt en beperken ze het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum. Verder optimaliseren alle aangesloten boeren continue hun stalklimaat, zodat de varkens in topconditie blijven en minder mest én broeikasgassen produceren.

 100% Nederlands

Keten Duurzaam Varkensvlees is een gesloten, 100% Nederlandse keten. De kwaliteit en veiligheid wordt niet alleen gewaarborgd door de continue, strenge en onafhankelijke (externe) controles en certificeringen, maar ook doordat de ketenpartners elkaar veelal persoonlijk kennen. Ieder stukje vlees kan moeiteloos van ‘boer tot winkelvloer’ getraceerd worden – een geruststellende gedachte voor zowel de afnemer als de consument.