Branche erkende Meesterslager

Johan van Uden krijgt prestigieuze titel Meesterslager

Slager Johan van Uden van Chateaubriand in Heemstede is geslaagd voor de Meesterproef en mag zich ‘branche-erkend meesterslager’ noemen. De titel is het hoogst haalbare in de branche. Er zijn in Nederland slechts vijf slagers met deze prestigieuze titel.

Van Uden is de eerste slager in Noord-Holland die de Meesterproef heeft behaald. Doel van de meestertitel is om het slagersambacht en vakmanschap zeker te stellen voor de toekomst en de kennisoverdracht naar volgende generaties slagers te waarborgen. Meesterproef Van Uden trainde, gedurende een jaar, gemiddeld twintig uur per week voor de titel. Tijdens een programma van een jaar moet de slager laten zien dat hij alle facetten van het vak tot op het allerhoogste niveau beheerst.

De Meesterproef bestaat uit verschillende onderdelen. Van levende inkoopen slachten (inclusief het beoordelen van de kwaliteit van levende en geslachte runderen) tot vers vleesbewerking en worstmakerij. Met maar totaal vijfenzeventig criteria die worden beoordeeld. Bij het onderdeel worstmakerij en traiteur worden in twee dagen tijd elf producten vervaardigd zoals klassieke patéen croûteen jambon persillé.

Ook in onbruik geraakte ambachtelijke technieken zoals het maken van klassieke spekgarneringen en vleespresentaties in vernuftige mozaïekpatronen worden door de Commissie Meesterproef, bestaande uit onafhankelijke vakspecialisten, beoordeeld.

Het garneren van verse vleesschotels met spek was vroeger dé methode bij uitstek om je te profileren als vakman. Het garneren werd destijds op de slagersvakscholen uitgebreid onderwezen. Tegenwoordig is het garneren van schotels in onbruik geraakt. Het kost te veel tijd en geld.

Johan van Uden:
“Dit is het zwaarste dat ik ooit heb gedaan. Een jaar lang heb ik gemiddeld twintig uur per week voor de Meesterproef getraind. Dit is het hoogste haalbare. Ik heb de titel niet alleen gehaald voor mijzelf maar ook voor het slagersambacht. Ik vind het belangrijk om jonge generaties slagers te inspireren met ons mooie ambacht.”

Tijdens een officiële inauguratie-plechtigheid op maandag 18 maart in Utrecht kreeg Van Uden, in aanwezigheid van onder meer de commissieleden en tweesterrenkok en slagerszoon Eric van Loo (Parkheuvel) het gouden ‘meesterspeldje’ en een persoonlijke buis met het vignet‘branche erkende meesterslager’ uitgereikt.

Over de titel

De titel ‘branche erkende meesterslager’ is er alleen voor de állerbesten in de slagersbranche. Het behalen van de meestertitel getuigt van excellente beheersing van het slagersvak in alle facetten. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigersvan Koninklijke Nederlandse Slagers, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. Website: www.branche-erkende-meesterslagers.nl